Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kommunfullmäktige i Danderyd

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunernas motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter 45 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor som berör Danderyds kommun.

Beslut

Kommunfullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år och de beslutar i ärenden av principiell karaktär:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • vilka nämnder som ska finnas.

Budget

Budgeten fastställs en gång per år. Kommunfullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och hålls en gång i månaden på Djursholms slott. Det går också att följa sammanträdena direkt på Danderyd.se:

Följ sammanträden i kommunfulläktige

Kommunfullmäktige i Danderyd har 45 ledamöter och ordförande är Boris von Uexküll (M).

Mandatfördelning 2014

 • Moderata samlingspartiet 19
 • Centerpartiet 8
 • Liberalerna (f.d. Folkpartiet) 8
 • Socialdemokraterna 3
 • Kristdemokraterna 3
 • Miljöpartiet 3
 • Sverigedemokraterna 1

Mer information

Möteskalender

Protokoll

Lyssna på kommunfullmäktige


Ledamöter i kommunfullmäktige

Klicka på respektive ledamots namn så visas en bild och kontaktuppgifter till personen.