Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Kommunrevisionens dokument

Här kan du hitta kommunrevisionens granskningar samt revisionsrapporter.

Kommunrevisionens dokument

2017
Granskning av offentlighetsprincipen
Granskning av delårsrapport
Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
Granskning av verkställighet av beslut
Granskning av intrång
Granskning av årsredovisning 2016
2016
Revisonsrapport styrning och kontroll av större investeringar
Revisionsrapport granskning av intern kontroll i rapportering av löner till förtroendevalda
Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2016
Förstudie etik, korruption och oegentligheter
Revisionsrapport granskning av rektors förutsättningar för pedagogiskt ledarskap
Revisionsrapport placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2015
Revisionsrapport Djursholms AB räkenskapsåret 2015
2015
Revisionsrapport avseende intern kontroll av system och rutiner för behörighet i system
Revisionsrapport uppföljning tidigare granskningar inom intern kontroll gjorda 2011-2013
Revisionsrapport styrning och uppföljning av avtal
Revisionsrapport kvaliteten i redovisningen
Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2015
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2014
2014
Revisionsrapport av inköps- och upphandlingsverksamheten
Revisionsrapport av intern kontroll - redovisning av anläggningstillgångar
Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor
Revisionsrapport: intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av kundfakturering
Revisionsrapport - Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska planering och styrning inom äldreomsorgen
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
Revisionsberättelse för år 2013
Revisionsrapport: Tillförlitlighet i system och rutiner för kundfakturering