Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

<p>Innan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde publiceras kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.<br /><br />Från och med 2017 publiceras kallelser, handlingar och protokoll i vår mötesportal, se instruktioner nedan:</p> <ul> <li>Klicka på länken <strong>Mötesportalen</strong></li> <li>Klicka på <strong>Nämnder och styrelser</strong></li> <li>Välj mötesdatum och ta del av kallelser, handlingar och protokoll. </li> </ul> <p><a class="external" href="https://meetingsplus.danderyd.se/overview" target="_blank">Gå till mötesportalen</a> <br /><br />Kallelser, handlingar och protokoll för 2011-2017 finns här:</p>