Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna såvida visst ansvar inte åligger annan nämnd inom samma område.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska även utöva tillsyn enligt:

  • tobakslagen i de delar tillsynen inte åligger socialnämnden
  • strålskyddslagen vad gäller solarier
  • miljöbalken över naturreservat som beslutats av kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen i de delar detta inte åligger socialnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i övrigt aktivt medverka i kommunens förebyggande och övergripande miljöarbete samt i övrigt där miljö- och hälsoskyddsfrågor kan aktualiseras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta de förslag som är påkallade inom nämndens verksamhetsområde.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden