Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Överförmyndarnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Danderyds kommun finns en överförmyndarnämnd.

Reglemente för överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens kansli handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarnämndens kansli

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. 

Mer information

Möteskalender

Föräldrabalken - styr nämndens verksamhet

Förmyndarskapsförordningen - styr nämndens verksamhet

Länsstyrelsen - tillsynsmyndighet

Ledamöter i överförmyndarnämnden