Press

Kontaktinformation

Kommunledningskontoret
Box 66, 182 65 Djursholm

Kommunikationschef
Jan-Erik Alenbrand

08 - 568 910 20, 0738-070 020

Här finns samtliga pressmeddelanden för 2019.
2019-05-02
Bilister och kollektivtrafikresenärer som åker längs Täbyvägen och Enebybergsvägen under rusningstid är påverkade av de ...
2019-04-08
Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd har tagit fram förslag på besparingar på totalt 9 miljoner kronor. Förslagen med t...
2019-03-29
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tar nu initiativ till att en extern granskning av kommunens ekonomipro...
2019-03-12
Sedan yttrandena efter granskningen av detaljplanen för Skeppet 12 gåtts igenom kan konstateras att flertalet sakägare o...