Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Danderyds kommun i sociala medier

Kontaktinformation

Kommunledningskontoret
Box 66, 182 65 Djursholm

Kommunikationschef
Jan-Erik Alenbrand

08 - 568 910 20, 0738-070 020

Danderyds kommun använder sociala medier för att bli mer tillgänglig för dig som bor, arbetar eller studerar i kommunen. Den huvudsakliga digitala kanalen för information om kommunens tjänster och verksamheter är vår hemsida.

Facebook

www.facebook.com/danderydskommun

Instagram

www.instagram.com/danderydskommun

Tänk på

När du kontaktar kommunen via sociala medier kommer andra att kunna läsa vad du skriver. Använd därför inte våra kanaler i sociala medier för att skicka känslig information, till exempel personuppgifter.

Gemenskapsregler på sociala medier

Kommentera gärna våra inlägg men tänk på detta:

  • Om dina frågor är av mer privat karaktär ber vi dig att kontakta oss via e-post, telefon eller brev.
  • Att din kommentar ska röra det aktuella ämnet/nyheten.
  • Att kommunens kanaler inte är en arena för politiska diskussioner.
  • Att din kommentar inte får innehålla personangrepp, kränkande uttalanden, svordomar eller annat stötande.
  • Att inte publicera reklam, till exempel för produkter.

Inlägg och kommentarer som strider mot ovanstående regler raderas. Om du själv upptäcker sådant innehåll kan du skicka det till webbredaktionen:

Sociala mediekonton från våra verksamheter

Anhörigstöd i Danderyd
www.facebook.com/anhorigstodidanderyd

Danderyds bibliotek
www.facebook.com/pages/Danderyds-bibliotek/210472978985856

www.twitter.com/Danderyds_bibl

Danderyds gymnasium
www.facebook.com/dandgym

Danderydsgården
www.facebook.com/danderydsgarden

Fritidsgården Pavven Djursholm
www.facebook.com/pavvendjursholm

Restaurang F, Fribergaskolans restaurang
www.facebook.com/RestaurangF

Ungdomscentrum Enebyberg
www.facebook.com/ungdomscentrum.enebyberg

Resursteamet, Danderyd
www.facebook.com/faltarna.danderyd

Centrala Danderyd
www.instagram.com/centraladanderyd

Festvåningen på Djursholms slott
www.instagram.com/djursholmsslott

Kulturen i Danderyd
www.instagram.com/kulturenidanderyd

Mörbyskolan
www.instagram.com/morbyskolan

Mörbyskolans bibliotek
www.instagram.com/morbybiblot

https://www.facebook.com/faltarna.danderyd