Val

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Nästa val till riksdag, kommun och landsting är den 9 september 2018. I Danderyds kommun är det valnämnden som ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Har du frågor gällande valet kan du kontakta kommunkansliet eller valmyndigheten.

Länkar till Valmyndigheten.se

Om val till riksdag, kommun och landsting

Att rösta med bud

Brevrösta från utlandet

Hjälp vid röstning

På valdagen

På valdagen söndagen den 9 september är vallokalerna öppna 8-20. I Danderyd finns följande vallokaler och valdistrikt:

Lokal

Valdistrikt

Brageskolan (matsalen) Gamla Enebyberg
Baldersskolan (fritidshem 1) Sätra äng
Danderydsgården (stora salen) Klingsta
Kevingeskolan (matsalen) Kevinge strand - Charlottenberg
Fribergaskolan (matsalen) Kevinge - Mörbyskogen
Danderydsgården (lilla salen) Berga - Rinkeby
Mörbyskolan (kaféet) Mörby
Baldersskolan (frtitidshem 2) Nora
Brageskolan (musiksalen) Anneberg
Norra Åsgårds förskola Norra Djursholm
Vasaskolan (matsalen) Mellersta Djursholm
Ekebyskolan (slöjdsalen) Djursholm - Ekeby
Långängsskolan (fritidshem) Långängen - Tranholmen
Idalagården Stocksund
Svalnässkolan Svalnäs
Kornvägens förskola Södra Djursholm
Ekebyskolan (matsalen) Djursholms Ösby
Marina Läroverket (Flaggskeppet) Sikreno
Stocksundsskolan (biblioteket) Inverness
Träffpunkt Enebyberg (öppna förskolan) Västra Enebyberg


Förtidsröstning

Förtidsröstningen pågår mellan 22 augusti till och med 9 september. I Danderyd kan du förtidsrösta på biblioteken i Stocksund, Djursholm och Enebyberg samt på kommunens kontaktcenter Information Danderyd i Mörby Centrum. 

Valdeltagande i Danderyd 2014

Europaparlamentsvalet, som är vart femte år, hölls den 25 maj 2014. Valdeltagandet bland de röstberättigade i riket var 51,7 procent och i Danderyds kommun 69 procent. Danderyds kommun hade därmed det högsta valdeltagandet i EP-valet i Sverige. På tio år har valdeltagandet ökat med 10 procentenheter. År 2004 var valdeltagandet 59 procent och år 2009 var valdeltagandet 64,5 procent.

I valet till kommunfullmäktige, deltog 89.21 procent av Danderydsborna den 14 september 2014. Valdeltagandet ökade marginellt  från valet 2010, men valdeltagande var högst  i Stockholms län och endast tre kommuner i Sverige hade högre valdeltagande.

I valet till riksdagen gick 90,89 procent av Danderydsborna till valurnorna 2014. I detta val blev det också en marginell ökning i jämförelse med föregående val och högst valdeltagande i Stockholms län.

I valet till landstingsfullmäktige deltog 88,91 procent av de röstberättigade Danderydsborna i jämförelse med 2010 då 88,83 procent deltog. Även i detta valet blev det en liten marginell ökning. I Nordost, som är den landstingsvalkerts som Danderyd tillhör, hade Danderyd högst valdeltagande.