Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Näringsliv och arbete

startsidebild söka jobb
På de här sidorna finns platsannonser för dig som vill söka arbete i Danderyd, och information för dig som vill bli eller redan är företagare i kommunen.

Danderyds kommun erbjuder ett gott näringslivsklimat med ett strategiskt läge i länet, bra kommunikationer tillgänglig näringslivsservice, nätverksträffar och regionalt samarbete avseende infrastruktur och kommunikationer. Kommunen har ett näringsliv med över 19 000 arbetstillfällen, varav hälften inom offentligt finansierad verksamhet.

2018-05-29
Det lokala företagsklimatet får precis som tidigare år ett högt betyg av kommunens företagare i den årliga undersöknin...
2018-05-29
Ett 60-tal personer tog del av intressanta presentationer av den nya tennisakademin Good to Great och en rapport om det ...
2018-05-29
Den 3 maj var det premiär för kommunens nyföretagarlunch. Vid lunchen träffade nyblivna företagare kommunens politiker, ...
2018-05-15
I undersökningen Nöjd-kund-index (NKI) har företag i Danderyd svarat på frågor om kommunens service inom sex myndighetso...