Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Hygenisk verksamhet

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan verksamheten startar.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan.

Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Anmälan verksamhet/lokal

Egenkontroll

Du som driver verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing, tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta ska ha egenkontroll. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför. Egenkontrollen ska i de flesta fall vara skriftlig. Dessa dokument granskar vi när vi inspekterar lokalerna.

Exempel på rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram:

  • skriftliga rutiner för rengöring och städning
  • skriftliga rutiner för underhåll av inredning och utrustning
  • skriftliga rutiner för bedömning av de risker som kan uppkomma i verksamheten
  • skriftliga rutiner för riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor ska bemötas
  • förteckning på de kemiska produkterm, rengöringsmedel med mera som används och de kosmetiska och hygieniska produkter som säljs.

Övriga hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter som hudvård, massage, frisör, nagelbyggare med flera behöver inte anmäla till miljö- och stadsbyggnadskontoret att de startar en ny verksamhet. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner med mera. Läs gärna mer i våra informationsblad. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

Mer information

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Läkemedelsverket - kosmetiska och hygieniska produkter

Smittskydd Stockholm

Socialstyrelsens handbok: Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, fotvård, massage

Yrkesmässig hygienisk behandling – Socialstyrelsens allmänna råd

Akupunktur piercing och tatuering

Fotvård

Hudvård

Massage

Nagelbyggnad