Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Bassängbad

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus eller driva en floatingverksamhet? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret så att vi kan inspektera lokalen, bassängen och egenkontrollen.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Anmälan verksamhet/lokal

Baden ansvarar själva för provtagning och skötsel. Miljö- och stadsbyggnadskontoret granskar provsvaren och inspekterar årligen. Har du klagomål på baden vad gäller städning eller badvatten, tala med personalen. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om baden inte bättrar sig.

Hygienrutiner vid allmänna bassängbad

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Egenkontroll

Att driva ett bassängbad kräver en omfattande egenkontroll vad gäller provtagning, hygien och rutiner för att undvika risker i verksamheten. Läs mer om egenkontroll och hygienrutiner i våra informationsblad.

Verksamhetens egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med anmälan.

Egenkontroll bassängbad

Provtagning

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att badvattenprover tas och lämnas in för analys på ackrediterat vattenlaboratorium. Kopia på analysresultatet ska skickas till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Vattenprovtagning bassängbad