Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Biståndshandläggare examineras i demensvård

2018-06-21 08:44

biståndshandläggare examen i demenssjukvård

I juni tog sex biståndshandläggare i Danderyd examen från en ny högskolekurs i demensvård.

- Det är otroligt häftigt att så många från Danderyd var med på den första utbildningen i demensvård för biståndshandläggare, säger Catherine Emödi Berglund, Silviasjuksköterska och kommunens demenssamordnare.

Utbildningen på Silviahemmet ger biståndshandläggare verktyg och kunskaper för att kunna hjälpa patienter med demenssjukdom. Av de 20 personer som var med på kursen kom sex från Danderyds kommun.

Biståndshandläggaren är ofta den första att möta den som drabbats av demenssjukdom när stöd och hjälp behövs. Kunskap om demens är grunden för att se och förstå den drabbades behov, och även för att stödja närstående som ofta är de som vårdar den sjuke i det egna hemmet.

Samarbete förutsättning för säker vård

Catherine Emödi Berglund är utbildad Silviasjuksköterska och arbetar som demenssamordnare. Hon tycker att det är fördel att flera kollegor har samma grund för arbetet med personer med demenssjukdom.

- Det är bra att ha samma personcentrerade synsätt i hela arbetsgången. Det öppnar för att vi kan samarbeta i team, vilket enligt de nationella riktlinjerna är en viktig förutsättning för säker demensvård, säger Catherine Emödi Berglund.

Stiftelsen Silviahemmet samarbetar med Sophiahemmet Högskola och ger kursen Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv , som omfattar 7,5 högskolepoäng.

Läs mer om utbildningen för biståndshandläggare på Silviahemmets webbplats

På bilden från vänster: Sol-Britt Österlund, Anna Hollander, Camilla Ahlberg, Josefin Wassbrink, Vivianne Isajlov och Marie Toutoungi.

Fotograf: Yanan Li