Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Korttidsvistelse

Kontaktinformation

SeniorDirekt 

08-568 919 91

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Korttidsvistelse innebär en tillfällig vistelse på ett boende där det finns tillgång till omvårdnad och service dygnet runt. För att komma till korttidsvistelse krävs det ett beslut av biståndshandläggare.

Syfte med korttidsvistelse

  • Att ge avlastning till anhöriga som vårdar den enskilde.
  • Behov av tid att utreda om den enskilde kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse eller behöver särskilt boende.
  • Om behovet av omvårdnad är så omfattande att det inte kan tillgodoses med stöd av hemtjänstinsatser kan en korttidsvistelse i väntan på första lediga plats i särskilt boende vara nödvändig.

Vem kan få korttidsvistelse?

Personer som har ett omfattande omvårdnadsbehov, dvs behöver hjälp dag, kväll och även natt och då insatser genom hemtjänst inte är tillräckliga.

Stambyte är inte tillräckliga skäl för att få korttidsvistelse

När en fastighet behöver genomgå en stambyte medför det ofta att boendesituationen blir besvärlig en period. Stambyte är inte tillräckligt skäl för att få korttidsvistelse. Kommunen är inte ansvarig för att ordna evakueringslägenhet, utan den enskilde får själv ordna detta.

Du betalar för korttidsvistelse per dag.

Här kan du se vad det kostar