Senior Direkt

Kontaktinformation

SeniorDirekt 

08-568 919 91

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Fax 08-568 911 36

SeniorDirekt är en tjänst med ett direktnummer till äldreomsorgen. Här kan du ställa alla dina frågor om äldreomsorg och få guidning och vägledning.

Vi vill underlätta för dig som ska välja enligt valfrihetssystemet genom att skapa fler informationskanaler.

Du kan få muntlig eller skriftlig information via SeniorDirekt eller på särskilda informationsträffar som vi anordnar ett par gånger per år.

Telefontid alla helgfria vardagar 9-12.

Telefonnummer 08-568 919 91.

Du kan också skicka e-post alla vardagar och få svar inom 24 timmar: