Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Senior Direkt

Kontaktinformation

SeniorDirekt 

08-568 919 91

Telefontid: måndag-fredag 9-12

SeniorDirekt är en tjänst med ett direktnummer till äldreomsorgen. Här kan du ställa alla dina frågor om äldreomsorg och få guidning och vägledning.

Vi vill underlätta för dig som ska välja enligt valfrihetssystemet genom att skapa fler informationskanaler.

Du kan få muntlig eller skriftlig information via SeniorDirekt eller på särskilda informationsträffar som vi anordnar ett par gånger per år.

Telefontid alla helgfria vardagar 9-12.

Telefonnummer 08-568 919 91.

Du kan också skicka e-post alla vardagar och få svar inom 24 timmar: