Föreningar och organisationer

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Demenssamordnare, Silviasjuksköterska
Catherine Berglund
08-568 911 19

Anhörigkonsulent
Mikael Nylander
08-568 919 26

Här hittar du länkar till föreningar och organisationer som arbetar med anhörigstöd.

Anhörigföreningar

Missbruk och beroende

Psykiskt funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Demens

Barn och unga som anhöriga

Sorg

Mer att läsa