Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Arbetssökande

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Försörjningsstöd
Kontakta oss
08-568 910 00

Telefontid: helgfria vardagar 13-14

Du som söker försörjningsstöd erbjuds stöd av en arbetscoach via din socialsekreterare. Arbetscoachens roll är att ge stöd och vägledning som leder dig till arbetsmarknaden.

Målen med arbetscoachinsatsen kan vara:

  • att finna en lämplig praktikplats som ger dig intyg och aktuella referenser som förbättrar dina möjligheter att få en anställning.
  • att du får råd och stöd i att söka arbete. Du får råd om hur du skriver CV, personligt brev och hur du förbereder dig inför en anställningsintervju.
  • att du får arbetscoachning som på sikt ska kunna leda till ett arbete.

Arbetscoachen samarbetar med Danderyds företagare och andra företag och verksamheter inom Stockholms län om att i en positiv och kreativ anda ta fram praktikplatser. Arbetscoachen strävar efter att matcha praktikplatser utifrån dina önskemål och behov.

Arbetscoachen har även ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen Täby angående bland annat nystartsjobb, OSA-anställningar samt lönebidrag.

Arbetsförmedlingen i Täby

Arbetsförmedlingens informationsblad

 Arbetsförmedlingen - Nystartsjobb

 Arbetsförmedlingen - OSA-anställning

 Arbetsförmedlingen - Lönebidrag