Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

God man för ensamkommande barn

Kontaktinformation

Överförmyndarexpedition

Box 66, 182 05 Djursholm

08-568 910 15

Telefontid: Måndag - onsdag 9-11 och torsdag 13-15

Barn som kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller andra för barnet kända vuxna, saknar en företrädare som kan se till att hen får trygghet och som kan tillvarata hens intressen och behov. Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en ställföreträdare förordnas för dem.

En god man enligt lag om god man för ensamkommande barn är en sådan ställföreträdare. En god man för ensamkommande är en juridisk ställföreträdare för barnet. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till nämnden hur han eller hon har skött uppdraget.

Blanketter och information för gode män

Förteckning över tillgångar och skulder

Redogörelse

Migrationsverket

God man för ensamkommande barn

Om du är intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn är du välkommen att fylla i blanketten för intresseanmälan och genomföra en webbutbildning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram.

Efter genomförd webbutbildning får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat utbildningen. Skicka diplomet och den ifyllda blanketten för intresseanmälan tillsammans med övriga handlingar till överförmyndarnämnden. När nämnden har tagit emot handlingarna tar vi kontakt med dig så snart vi har möjlighet. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig

Intresseanmälan god man ensamkommande barn

SKL:s webbutbildning för ensamkommande barn

Informationsmaterial: Uppdraget som god man för ensamkommande barn