Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Engagera dig - bli volontär

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Att arbeta som volontär är ett sätt att engagera sig för integration i Danderyd. Här hittar du kontakter till volontärsamordnare och organisationer du kan arbeta för.

Arbeta som volontär i Danderyd

Vill du bli volontär och engagera dig för integrationen i Danderyd? Eller är du nyanländ i Danderyd och vill ställa upp som volontär och tolka mellan svenska och ditt modersmål? Möjlighet finns till praktik som del av etableringsplanen.

Mejla volontärsamordnaren Milla Die Sörgarde för mer information:

 

En utsträckt hand – Täby/Danderyd

En utsträckt hands verksamhet startade hösten 2015. Sedan dess har föreningen fortsatt att vara mycket aktiv, bland annat ordnar de möbelinsamlingar, har en mottagargrupp, språkstödsvolontärer hos SFI, fadderverksamhet, sätter upp mötesplatser och arrangerar sociala aktiviteter.

Vill du engagera dig i En utsträckt hand? Läs denna information och fyll i formuläret:

Formulär volontär - En utsträckt hand

Vill du bli fadder åt en nyanländ granne, läs informationen och fyll i formuläret:

Formulär - Bli fadder åt en nyanländ granne

Är du nyanländ och vill få stöd och kontakter via En utsträckt hand? Läs denna information och fyll i formuläret:

Formulär nyanländ - En Utsträckt Hand

Sociala medier

Välkomna nyanlända i Danderyd - Facebook

En utsträckt hand - Facebook