Öppenvård

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax: 08-568 911 04

Kontakta kommunen

Mottagning av nya ärenden
Lina Rönnerblad, gruppledare, vuxenavdelningen
08-568 911 68 
Träffas säkrast måndag-fredag 13-14

Socialkontoret i Danderyds kommun anordnar ett flertal olika öppenvårdsprogram samt individuella samtal för dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika läkemedel eller spel.

Föreläsningsserie om missbruk och beroende

Under 2018 bedriver vi försöksverksamhet för dem som vill veta mer om missbruk och beroende i form av en öppen föreläsningsserie om sex tillfällen. Det är enkelt att delta. Du deltar telefonledes och ringer in vid angiven tid, se instruktioner samt detaljerat schema nedan, och lyssnar på föreläsningen. Varje tillfälle avslutas med tid för frågor. Exempel på teman som behandlas är;
•    Att genomföra en förändring
•    Missbruk och beroende
•    Fysiska och psykiska komplikationer
•    Kortsiktiga fördelar och långsiktiga nackdelar
•    Triggers
•    Hjälp att få


Nästa start: Planeras till hösten 2018.
Deltagandet är anonymt och kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.

 

Återfallspreventionsprogram

 Programmet vänder sig till dig som strävar efter att uppnå och bevara nykterhet och drogfrihet. Deltagandet sker i grupp och träffarnas innehåll hjälper dig att bli mer uppmärksam på och medveten om situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall. Alternativa beteenden och förhållningssätt diskuteras, prövas och följs upp. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av både föreläsningar och diskussioner. Programmet omfattar 8 träffar och deltagandet är kostnadsfritt.

Nästa start: Planeras till hösten 2018. Välkommen med intresseanmälan.


Spelprogram

Programmet vänder sig till dig som fyllt 20 år och som har svårt att kontrollera ditt spelande om pengar. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och inkluderar motiverande samtal (MI). Fokus ligger på att kartlägga och träna färdigheter för att hjälpa dig att minska eller helt avstå från spelande. Deltagandet sker främst individuellt, men kan även ske i mindre grupper. Programmet omfattar 8–12 träffar. 

Samtalen är kostnadsfria och det som sägs är sekretesskyddat.

 

Individuella samtal

Individuella samtal vänder sig till dig som önskar samtal av stödjande karaktär eller behandlande i enlighet med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Samtalen är kostnadsfria och det som sägs är sekretesskyddat.

 

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig kontakta Lina Rönnerblad, gruppledare vuxenavdelningen
Telefon: 08-568 91168

Mer information

Föreläsning 2018 Du som deltar i föreläsningsserien får lösenordet vid start

Broschyr föreläsningsserie

Broschyr öppenvård

Instruktion föreläsningsserie