2019-03-21 Vattenläcka Mörbyhöjden 23

2019-03-21 10:57

Vi har för närvarande en vattenläcka på Mörbyhöjden 23. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Trygg i Danderyd
Trygg i Danderyd är ditt lokala brottsförebyggande råd. Vi arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Danderyds kommun.

Rådets främsta uppgifter är att:

  • ta reda på var problemen finns.
  • ge förslag till åtgärder.
  • stimulera brottsförebyggande samarbete mellan kommunala, statliga och privata aktörer.
  • verka aktivt för ökat medborgarengagemang.
  • följa upp åtgärder och projekt.
  • informera allmänheten om vårt arbete.
  • öppna en dialog med kommunens invånare.

Brottsförebyggande samverkan

Trygg i Danderyd samarbetar med Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Polisen, Ungt Fokus, Grannsamverkan, föreningslivet och näringslivet med flera.

Trygghetsenkät 2016

Sammanställning av trygghetsenkät 2016