Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Trygg i Danderyd
Trygg i Danderyd är ditt lokala brottsförebyggande råd. Vi arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Danderyds kommun.

Rådets främsta uppgifter är att:

  • ta reda på var problemen finns.
  • ge förslag till åtgärder.
  • stimulera brottsförebyggande samarbete mellan kommunala, statliga och privata aktörer.
  • verka aktivt för ökat medborgarengagemang.
  • följa upp åtgärder och projekt.
  • informera allmänheten om vårt arbete.
  • öppna en dialog med kommunens invånare.

Brottsförebyggande samverkan

Trygg i Danderyd samarbetar med Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Polisen, Ungt Fokus, Grannsamverkan, föreningslivet och näringslivet med flera.

Trygghetsenkät 2016

Sammanställning av trygghetsenkät 2016