Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Brottsförebyggande rådets logga
Trygg i Danderyd är ditt lokala brottsförebyggande råd. Vi arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Danderyds kommun.

Rådets främsta uppgifter är att:

  • ta reda på var problemen finns.
  • ge förslag till åtgärder.
  • stimulera brottsförebyggande samarbete mellan kommunala, statliga och privata aktörer.
  • verka aktivt för ökat medborgarengagemang.
  • följa upp åtgärder och projekt.
  • informera allmänheten om vårt arbete.
  • öppna en dialog med kommunens invånare.

Brottsförebyggande samverkan

Trygg i Danderyd samarbetar med Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Polisen, Ungt Fokus, Grannsamverkan, föreningslivet och näringslivet med flera.

Trygghetsenkät 2016

Sammanställning av trygghetsenkät 2016