Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Förebygga klotter

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Om din fastighet i Danderyds kommun drabbas av klotter är det viktigt att du fotograferar klottret och anmäler brottet till polisen, samt snarast ser till att klottret tas bort eller målas över.

Om det nerklottrade området saneras inom 24 timmar är risken att klottret återkommer bara 10 procent. Det är viktigt att få bort klottret så snart som möjligt eftersom en nerklottrad yta snabbt drar till sig mer klotter.

Anmäla klotter

Privat fastighet: Har du drabbats av klotter på din privata fastighet ska du alltid anmäla brottet till polisen på telefon 114 14.

Kommunens fastigheter: Är det kommunens fastigheter eller byggnader som drabbats kan du göra via vår e-tjänst "Anmäl klotter" nedan.

Elskåp: EON ansvarar för elskåpen i kommunen samt för klottersanering av dessa. Du kan anmäla klotter på elskåp via vår e-tjänst, så vidarebefordrar vi anmälan till EON.

Anmäl klotter till kommunen

Hur kan klotter förebyggas?

  • Applicera klotterskydd på platser exponerade för klotter
  • Fotografera och polisanmäl allt klotter
  • Avlägsna upptäckt klotter snarast

Samarbete i Roslagen

Danderyds kommun deltar tillsammans med övriga kommuner längs Roslagsbanan i ett gemensamt arbete mot klotter.