Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Nos och spaningspatrull mot inbrott

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Nos och spaning
Den 26 april 2018 deltog ett femtiotal Danderydsbor tillika hundägare i en föreläsning om projektet "nos- och spaningspatrull mot inbrott". Polisen föreläste om hur man som hundägare kan bli en bättre iakttagare och upptäcka inbrott.

Hundägare kan hjälpa till i arbetet med att minska bostadsinbrotten.

Danderyds Kommun och det brottsförebyggande rådet "Trygg i Danderyd" i samverkan med polis erbjöd i slutet av april 2018 en kort utbildning. Syftet var att ge hundägare kunskaper om hur man upptäcker förberedelser till bostadsinbrott samt hur man tipsar polisen.

Deltagarna fick målande exempel på hur viktigt det är att skapa detaljerade förteckningar av värdesaker. De fick även kunskap om processen i utredningsarbetet, exempelvis hur allmänhetens tips används och läggs samman till en helhet.