Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Trygghetsundersökning 2018

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell

08-568 910 78

Nu är det dags för Danderyd kommuns och Polisens gemensamma trygghetsundersökning. Var med och delta med dina synpunkter och idéer. Fyll i enkäten nedan.

Danderyds kommun och Polisen arbetar tillsammans för att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla som bor och vistas i Danderyds kommun. Vart annat år görs en trygghetsundersökning. Undersökningen är en del av det material som används för att skapa en lägesbild kring trygghet och brott i kommunen.

Bor du i Danderyd? Brukar du besöka kommunen? Om du svarar ja på en av frågorna är dina erfarenheter och upplevelser värdefulla! Vi ber dig därför att ägna en stund åt att besvara frågorna:

Danderyds Kommun och Polisens Trygghetsenkät 2018

Undersökningen sker anonymt. Den tar cirka fem minuter att genomföra.

Här ser du resultatet från den tidigare trygghetsundersökningen:

Sammanställningen av svaren från Trygghetsundersökning 2016