Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Fyrverkerier

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Fyrverkerier är ofta förknippat med nyårsfirande och andra högtider. Tyvärr är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder och personskador.

Vid hantering av fyrverkerier är det viktigt att se till att det sker på ett tryggt sätt så att ingen riskerar att skada sig. Tänk även på att det finns människor och djur som är rädda för fyrverkerier.

För att du ska få köpa eller använda fyrverkerier finns en åldersgräns på 18 år.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor i Danderyd

Danderyd har i den lokala ordningsstadgan i § 19 dessa regler kring fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.

§ 19 Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från byggnader inom sjukhusområdet, Danderyds sjukhus samt offentlig plats inom byggnaden, Mörby centrum.

Danderyds ordningsstadga

Checklista innan användning av fyrverkerier

Storstockholms brandförsvar sammanfattar i denna checklista vad man ska tänka på innan användning av fyrverkerier.

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. 
 • Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Du kan läsa mer om fyrverkerier på Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar

Tillstånd

På polisens webbsida kan du läsa mer om fyrverkerier och när tillstånd kan behövas.

Polisen