Torg och allmänna platser

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Nora torg
Det är Tekniska kontoret som ansvarar för allmänna platser i Danderyds kommun.

Allmän platsmark är till exempel parker och gator.

Tekniska kontoret ansvarar också för skötseln av två torg:

  • Nora torg
  • En del av Djursholms torg (kring rondellen)

Här har kommunen hand om snöröjning, sandsopning, dekor, åtgärder för klotter och skadegörelse med mera.

Skötseln utförs av kommunens driftentreprenörer. Vi behöver din hjälp att upptäcka och anmäla.

Upptäcker du klotter eller annan skadegörelse kan du anmäla det:

 Felanmälan

Vem ansvarar för de andra torgen?

Följande torg ägs och sköts av privata fastighetsägare:

  • Djursholms torg/Elsa Beskows torg
  • Stocksunds torg
  • Mörby centrum

De ansvarar här för skötsel som snöröjning, sandsopning med mera.