Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Cykla på vintern

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Oavsett årstid går det att cykla i Danderyd. Här hittar du cykelkarta för vintercykling och se de gång- och cykelvägar som sopsaltas i Danderyds kommun.

Sopsaltning i Danderyd

Sopsaltning som metod med för att hålla cykelbanor rena från snö och is introducerades i Danderyd vintersäsongen 2014/2015. Vid sopsaltning används inte sand och grus.

När det är mindre än -7 grader i vägytan (ej i luften) övergår sopsaltningen till traditionell sandning. Detta sker på grund av att laken som sprids vid sopsaltning innehåller 75% vatten och risken finns då att ytan kan frysa.

Sopsaltning i Danderyd 2017

Utökat antal sträckor som sopsaltas

Till vintersäsongen 2017-2018 har vi utökat antalet sträckor som sopsaltas. På bilden har vi märkt ut de nya sträckorna i blå färg. Rödmarkerade sträckor sopsaltas sedan tidigare.

Se större karta där vägarna är utmärkta

Cykelpendla i Stockholmsregionen 

För att planera din cykelresa kan du via trafiken.nu använda deras karttjänst för att se cykelstråk som snöröjs med hög prioritet i Stockholmsregionen.

Cykelpendla på vintern

Felanmälan

För att felanmäla potthål och andra skador i asfalten, hala cykelbanor som behöver halkbekämpas.

E-tjänst för felanmälan

Dialog vintercykling

Under vintern 2016/2017 skedde en dialog kring vintercykling.

Här kan du ta del av inkomna idéer och förslag i dialogen.