Driftinformation: Vattenavstängning Frejavägen 13, 30, 34, 36, 38, 40 samt Drottstigen 10 och 15

2018-10-16 09:54

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt den 16 oktober klockan 08:00 - 19:00. Berörda adresser: Frejavägen 13, 30, 34, 36, 38, 40 samt Drottstigen 10 och 15.

Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Cykla på vintern

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Oavsett årstid går det att cykla i Danderyd. Här hittar du cykelkarta för vintercykling och se de gång- och cykelvägar som sopsaltas i Danderyds kommun.

Sopsaltning i Danderyd

Sopsaltning som metod med för att hålla cykelbanor rena från snö och is introducerades i Danderyd vintersäsongen 2014/2015. Vid sopsaltning används inte sand och grus.

När det är mindre än -7 grader i vägytan (ej i luften) övergår sopsaltningen till traditionell sandning. Detta sker på grund av att laken som sprids vid sopsaltning innehåller 75% vatten och risken finns då att ytan kan frysa.

Sopsaltning i Danderyd 2017

Utökat antal sträckor som sopsaltas

Till vintersäsongen 2017-2018 har vi utökat antalet sträckor som sopsaltas. På bilden har vi märkt ut de nya sträckorna i blå färg. Rödmarkerade sträckor sopsaltas sedan tidigare.

Se större karta där vägarna är utmärkta

Cykelpendla i Stockholmsregionen 

För att planera din cykelresa kan du via trafiken.nu använda deras karttjänst för att se cykelstråk som snöröjs med hög prioritet i Stockholmsregionen.

Cykelpendla på vintern

Felanmälan

För att felanmäla potthål och andra skador i asfalten, hala cykelbanor som behöver halkbekämpas.

E-tjänst för felanmälan

Dialog vintercykling

Under vintern 2016/2017 skedde en dialog kring vintercykling.

Här kan du ta del av inkomna idéer och förslag i dialogen.