Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Hastighetsplan

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Den nya hastighetsplanen som antogs 2012 kommer gradvis att införas i kommunen. Planen baseras på idéen om "rätt fart i staden", vilket innebär att hastighetsgränser anpassas efter vägens utformning och relationen mellan bilar och oskyddade trafikanter.

Hastighetsplanen använder de nya hastighetsgränserna 40, 60 och 80 km/tim och så vidare. Ett antal vägar kommer att skyltas om till 40 km/tim, vilket framförallt berör kommunens huvudvägnät. De befintliga och mycket uppskattade 30 km/tim-zonerna kommer inte att påverkas. Vägsträckor som berörs kan ses nedan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hastighetsplan 40