Driftinformation: Vattenavstängning Frejavägen 13, 30, 34, 36, 38, 40 samt Drottstigen 10 och 15

2018-10-16 09:54

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt den 16 oktober klockan 08:00 - 19:00. Berörda adresser: Frejavägen 13, 30, 34, 36, 38, 40 samt Drottstigen 10 och 15.

Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Kajer

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Kajen i Samsöviken
Här kan du läsa och få uppdateringar kring de renoveringar av kajer som sker i Danderyd. Samsöviken är den plats som just nu byggs om.

Nyheter från projekt Samsöviken 

Varje månad skickar vi ut ett informationsbrev kring vad som sker i projektet. Vill du få informationsbrevet i din mejl kontakta projektledaren:

Informationsbrev 

I informationsbrev 4 för januari berättar projektet att alla nu är tillbaka efer jul- och mellandagarna. Arbetena håller tidsplanen. Gjutningsarbeten sker och man tar hjälp av en "bubbel läns" som finns för att motverka isbildning. Läs mer och se bilder från området i informationsbladet.

Projektet vill påminna om vikten av att alla följer de anvisningar som finns vid arbetsområdet och inte passera genom grindarna.

Infoblad 8 maj, Samsöviken 

Infoblad 7 april, Samsöviken

Infoblad 6 mars, Samsöviken

Infoblad 5 februari, Samsöviken

Infoblad 4 januari, Samsöviken

Infoblad 3 december, Samsöviken

Infoblad 2 november, Samsöviken

Infoblad 1 oktober, Samsöviken

Om projektet

Med start augusti 2017 kommer Danderyds kommun att påbörja ombyggnad av kajen i Samsöviken. Den befintliga kajen är i dåligt skick och ersättas av en spont. En strandbrygga av trä kommer byggas som promenadstråk. Vidare kommer en dagvattenanläggning att anläggas på grönyta Vendevägen/Strandvägen.

Under projektet kan trafiken och framkomligheten att påverkas. Projektet beräknas vara klart under mitten av 2018. Löpande information kring ombyggnation av Samsöviken kommer publiceras på denna sida.

Fyrstigen/Germaniaviken

Projektet Fyrstigen/Germaniavägen är genomfört. 

Fyrstigen/Germaniaviken tidplan

Framnäsviken

Projektet Framnäsviken med reparation av kaj 4:1 och 4:2 är genomfört. Projektet pågick hösten 2015 till sommaren 2016.

Ombyggnad av Framnäsviken

Genomförandebeskrivning Framnäsviken

Teknisk beskrivning för anbud

Information inför spontning

Framnäsviken infoblad nr 6 - maj 2016

Framnäsviken infoblad nr 5 - april 2016

Framnäsviken infoblad nr 4 - feb 2016

Framnäsviken infoblad nr 2 - juli 2015