Anneberg-Skanstull – ny elförbindelse

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

En tunnel planeras för den nya elförbindelsen, från Anneberg i Danderyds kommun, under Solna kommun och Stockholms innerstad, till Skanstull, söder om Hammarbykanalen.

Valet av sträcka har sin grund i utredningar, inventeringar och kunskap från de samråd som har skett med myndigheter och boende. Sträckan är vald med tanke på att påverka miljön så litet som möjligt och för att minska tekniska svårigheter.

Så här byggs tunneln

Tunneln skapas genom borrning med en tunnelborrmaskin. Tunneln kommer att ligga på djup mellan 50-100 meter, på de flesta platser betydligt djupare än till exempel Stockholms tunnelbana.

För att bygga en tunnel behövs godkännande från de fastighetsägare som berörs. Därför tecknas markupplåtelseavtal som reglerar fastighets- och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Det ger ledningsägaren rätt att bygga tunneln under marken där den berörda fastigheten finns.

Fakta

  • Förbindelsen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät. Den ingår i City Link som binder ihop norra och södra Stockholm, från Upplands Väsby till Huddinge.
  • Byggnation: Start preliminärt 2019, byggtid cirka sju år inklusive förläggning av kablar.
  • Längd: Cirka 13,4 km

Mer information

Svenska kraftnät

Kontakt

David Grind, exploateringschef, 08-568 910 37

Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef, 08-568 910 20

Facebook @annebergskanstull