Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Nora-Ekebys kulturstig

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Nora Ekeby kulturstig ristning
Nora-Ekeby kulturstig är en arkeologisk och kulturhistorisk vandring.

Vandringsturen utgår från Kvarnparken, via Nora torg, kyrkan, runt Ekebysjön och avslutas vid gårdarna Ekeby och Rinkeby. Du kan gå eller cykla på befintliga vägar och stigar.

Längs sträckan finns flera fornlämningar, till exempel runristningar och gravfält. Promenaden är en resa genom de stora förändringar som ägt rum i området de senaste hundra åren.

Kulturstigen är ett samarbete mellan Danderyds kommun och Danderyds hembygdsförening.

Nora-Ekebys Facebooksida

Nora-Ekebys broschyr