Vagavisa

Våga visa

Våga visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fyra kommuner; Danderyd, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby.

Syftet med Våga visa är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola genom att observera verksamheten på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun.


Våga visa:

  • Baseras på läroplaner för förskola och skola
  • Utgår från ett barn- och elevperspektiv
  • Stödjer det systematiska kvalitetsarbetet
  • Jämför kommunernas förskolor och skolor
  • Sprider goda exempel och bidrar till lärande och utveckling

Metoderna omfattar idag tre delar: kundenkät, pedagogers självvärdering samt kollegiala observationer, och genomförs i båda kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.