Nya avgifter för vatten, avlopp och avfallshämtning från 2021

Från den 1 januari 2021 höjs taxorna för vatten och avlopp samt avfallsinsamling i kommunen. Anledningen är bland annat höjda priser för rening av vatten och behandling av avfall i regionen.

Vad kommer det att kosta?

Avfallshämtning

Avfallstaxan höjs med 9 %. Det innebär en höjning med ungefär 16 kr/månad för ett enfamiljshus med sortering av matavfall och avfallshämtning varannan vecka. Total kostnad för abonnemanget är ca 2341 kr/år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall/år).

För det dyraste abonnemanget med avfallshämtning av restavfall varje vecka är motsvarande höjning 26 kr/månad för ett enfamiljshus. Total kostnad för abonnemanget är ca 3760 kr/år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall/år).

Avgifter, styrdokument och abonnemang

Vatten och avlopp

VA-taxan höjs med 4 %. Det innebär en kostnad på 17,53 kr per m3 levererat vatten (inkl. moms) från och med 2021.

Motsvarande avgift för 2020 var 16,86 kr per m3. Taxorna höjs från och med 1 januari 2021. Detta kommer att framgå av fakturorna för VA och avfall som skickas ut direkt efter första kvartalet 2021.

Avgifter och regelverk

Så kan du minska dina kostnader

Genom att börja sortera matavfall och minska mängden restavfall som du slänger kan du sänka dina kostnader för avfallshämtning, eftersom du betalar för vikten.

Kanske kan du även dra ned på hur ofta ditt avfall hämtas? För enfamiljshus är t ex det billigaste abonnemanget matavfallssortering samt hämtning varannan vecka (26 ggr/år).

Testa och jämför!

Vi har två e-tjänster där du kan jämföra olika abonnemang för hushållsavfall och se hur du kan påverka din avfallskostnad. Välkommen att testa dig fram!

Kom ihåg att priserna i beräkningsfunktionen är baserade på 2020 års taxa. Avgifterna uppdateras i slutet av december.

Ändra ditt abonnemang

Kundtjänst för avfall

E-tjänster