Student

Information om kommande firande av våra studenter.

De elever som tar studenten kommer att firas den 9 juni. Både Danderyds gymnasiums skolgård och de områden utomhus som hör till skolan kommer denna dag att mellan klockan 00:00 och klockan 18:00 vara reserverade för skolans studenter, skolans personal samt två anhöriga per student. Anhöriga kommer inte att kunna nyttja skolans parkeringsplats och inte heller besöka skolans lokaler.

Avgångsklasserna kommer att ha sitt ”utspring” vid olika klockslag och platser. Ordningen har lottats och är som följer:

Friidrottsbanan

Anhöriga på plats 10 minuter före utspring.

Utspringstider:

 • 09.45 N18e
 • 11.45 N18b
 • 13.45 S18b
 • 15.45 E18b

Konstgräsplanen

Anhöriga på plats 10 minuter före utspring.

Utspringstider:

 • 09.45 S18ae
 • 11.45 N18c
 • 13.45 N18a
 • 15.45 T18ab

Grusplanen

Anhöriga på plats 10 minuter före utspring.

Utspringstider:

 • 09.45 E18a
 • 11.45 J18a
 • 13.45 E18d
 • 15.45 S18c

RM-hallen

Anhöriga på plats 10 minuter före utspring.

Utspringstider:

 • 09.45 HR17
 • 11.45 E18c
 • 13.45 J18b