Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Vatten och avlopp i Danderyd

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Vattenkran
Veolia sköter den dagliga driften av VA-anläggningarna i Danderyds kommun på uppdrag av tekniska kontoret. Det innebär att du kan vända dig till Veolia om du behöver göra en felanmälan.

Felanmälan

Veolia (kommunens VA-driftentreprenör), telefon: 08-568 912 90,
8-17 på vardagar.

Akut felanmälan på övriga tider telefon: 08-768 03 11.

  • Vattenläckor
  • Avloppsstopp
  • Om vattnet smakar eller luktar annorlunda eller om du av annan orsak misstänker att vattnet inte håller normal standard.

Obs! Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Hit vänder du dig

Veolia (kommunens VA-driftentreprenör), telefon: 08-568 912 90,
8-17 på vardagar.

  • Vattenavstängning

Tekniska kontoret 08-568 910 00

  • Skadeståndsanspråk
  • Förbindelsepunktens läge på egna fastigheten

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 08-568 910 00

  • I vissa fall kan miljö- och stadsbyggnadskontoret ha information om privata VA-ledningars läge på den privata fastigheten

Roslagsvatten 08-540 835 48 (kommunens entreprenör på fakturering)

  • Fakturafrågor
  • Taxefrågor

Vattnet som vi får i Danderyd hämtas från Mälaren vid Görväln via Norrvatten som renar och leder ut det till 13 norrortskommuner. Avloppsvattnet leds till reningsverket i Käppala på Lidingö.

Tekniska kontoret ansvarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät samt pumpstationer. Veolia sköter felanmälan, den dagliga driften och underhållet på uppdrag av tekniska kontoret.