Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Frågor och svar om e-tjänst, förskola och skola

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här hittar du svar på vanliga frågor om förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieskola i Danderyds kommun.

Inloggning på Danderyds e-tjänst förskola och skola

1. Hur loggar jag in på Danderyds e-tjänst förskola och skola?

Är du folkbokförd i Danderyd kan du logga in med BankID och börja använda e-tjänsten med det samma.

Kontakta kommunen om du inte kan eller vill skaffa e-legitimation/BankId.

Är du inte folkbokförd i Danderyd behöver du börja med att ansöka om ett användarkonto. När användarkontot är godkänt bekräftas det via e-post. Du kan sedan logga in med BankID och börja använda e-tjänsten. Ansökan om användarkonto

Saknar du svenskt personnummer kan du inte använda e-tjänsten. Du får då kontakta Bildnings- och omsorgsförvaltningen. E-post:        
Länk till information om inloggningsalternativ

2. Hur skaffar jag BankID?

Du kan ansöka om BankID hos din bank eller Telia. Har du internetbank så kan du skaffa en BankID på fil till din dator. Det finns också BankID på kort och i mobiltelefon. Utgivarna för BankID har en gemensam webbplats där du hittar information om hur du går till väga. Se länk

3. Jag lyckas inte att logga in med BankID, vart vänder jag mig?

Om du har problem med ditt BankID, t.ex. med nedladdningen eller installationen, ska du vända dig till utgivaren av ditt BankID. Se länk

Via följande länkar kan du testa om ditt BankID fungerar:
Testa BankID
Testa e-legitimation från Telia

Om ditt BankID fungerar på testsidan, så kan det vara fel på e-tjänsten för förskola och skola. Kontakta då Bildnings- och omsorgsförvaltningen. E-post:

4. Hur lång tid tar det att få inloggningsuppgifter till ett användarkonto?

Inom ett par arbetsdagar får du ett bekräftelsemejl och kan sedan logga in med BankID.

5. Jag har glömt bort mitt lösenord, hur kan jag få ett nytt?

Klicka på följande länk ”Glömt lösenord” och följ instruktionerna så får du lösenordet till den e-postadress du angivit.

Fakturafrågor

1. Jag vill ha autogiro på vår betalning till förskola/fritids.

Använd kommunens blankett för autogiro https://www.danderyd.se/Kommun-och-politik/Om-Danderyds-kommun/Ekonomi-och-budget/Fakturahantering/   

2. Kan jag få en kopia på min faktura för förskola/fritids?

Kontakta kommunen via www.danderyd.se/kontaktakommunen/ 

Jag vet inte om jag har betalat min faktura för förskola/fritids.

Kontakta kommunen via www.danderyd.se/kontaktakommunen/  glöm inte att ange ditt fakturanummer.

4. Min faktura stämmer inte/det är fel belopp. 

Kontakta kommunen via www.danderyd.se/kontaktakommunen/  glöm inte att ange ditt fakturanummer.

5. När får jag min faktura?

Fakturan kommer runt den 20:e varje månad.

6. Betalas fakturan i förskott eller i efterskott?

Fakturan betalas i efterskott. 

7.Jag har inte fått någon faktura.

Kontakta kommunen via www.danderyd.se/kontaktakommunen/ 

8. Jag betalar för mycket eftersom jag studerar/är arbetslös.?

Du behöver fylla i en blankett för inkomstuppgift. Den finns på https://www.danderyd.se/Ovrigt/etjansterblanketter/                               

9. Jag har betalat för mycket en längre tid eftersom jag glömt att lämna in en blankett för inkomstuppgift. Kan jag få tillbaka pengarna??

Ja, Du behöver fylla i en blankett för inkomstuppgift. Den finns på https://www.danderyd.se/Ovrigt/etjansterblanketter/ Där anger du från vilket datum den nya inkomsten började gälla. Kommunen reglerar sedan detta retroaktivt.                            

10.Vi har delad vårdnad och vill ha delad faktura. 

Kontakta kommunen via www.danderyd.se/kontaktakommunen/ 

Förskola och pedagogisk omsorg

1. Vilka förskolor finns i kommunen, finns det någon förteckning över det?

Titta på Danderyds hemsida. Där finns information om vilka förskolor som finns inom de olika kommundelarna. Där finns även en karta som visar förskolans geografiska placering. Hitta förskola   Hitta pedagogisk omsorg

2. Vilka profiler på förskolorna finns det i kommunen?

Det finns Montessoriförskolor, Friluftsförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade.

3. När kan jag ställa mitt barn i kö till förskolan?

Så snart ditt barn har fått ett personnummer kan du ansöka om en plats i förskolan. 

4. Hur lång väntetid är det för en plats i förskolan?

För tillfället finns fler platser än barn. Du ser på hemsidan var det finns lediga platser just nu. Lediga platser

5. Vilka tider är förskolan öppen?

Alla förskolor har skyldighet att ha öppet 50 timmar i veckan. Vissa förskolor kan tillfälligt ha kortare öppettider, om inga barn på förskolan har behov av mer tid.

6. Jag har fått ett erbjudande om förskoleplats men kan inte tacka ja i e-tjänsten för förskola och skola, vad ska jag göra?

Troligen har svarsdatum passerats. Kontakta förskolan och hör om de kan förlänga svarsdatum. Alternativt är fel vårdnadshavare inloggad. Det är den sökande som kan svara på erbjudandet.

7. Hur kan jag förlänga svarstiden i e-tjänsten för förskola och skola för ett förskoleerbjudande?

Vänd dig till förskolan med den frågan, eftersom de själva avgör om svarstiden kan förlängas. Om det finns möjligt att förlänga, så ordnar förskolan detta.

8. Jag har fått erbjudande om plats på förskolan som jag har sökt till som alternativ två. Står jag kvar i kö till mina andra val?

När du accepterar platserbjudandet kan du välja om du vill stå kvar i kö till de förskolor som du rangordnat högre. Du står inte kvar i kö till de förskolor som du har rangordnat lägre.

9. Vi ska flytta till Danderyd, vad behöver vi tänka på när det gäller förskola och skola?

Börja med att gå in på vår hemsida och ansök om ett användarkonto till Danderyds e-tjänst förskola och skola. Ansökan om användarkonto 

När användarkontot har registrerats får du ett meddelande om att du kan logga in med BankID och börja använda e-tjänsten. Det går bra att ansöka om plats även om ni inte är skrivna i kommunen. När ni skaffat en uppfattning om vilka förskolor/skolor ni önskar söka loggar ni in på e-tjänsten och ansöker där. En kopia på t.ex. köpekontrakt kan visas hos de förskolor/skolor ni söker till, eftersom det är förskolorna och skolorna själva som hanterar köer och antagningar.                                   

10. Vi bor i en annan kommun men vill söka en förskola i Danderyd, vad behöver vi tänka på?

Börja med att gå in på vår hemsida och ansök om ett användarkonto till Danderyds e-tjänst förskola och skola. Ansökan om användarkonto   

När användarkontot har registrerats får du ett meddelande om att du kan logga in med BankID och börja använda e-tjänsten. Det går bra att ansöka om plats även om ni inte är skrivna i kommunen. När ni skaffat en uppfattning om vilka förskolor ni önskar söka loggar ni in på e-tjänsten och ansöker där. Barn som bor i kommunen har förtur till platserna. Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd. Förskolan begär ersättning från barnets hemkommun.

Syskonförtur gäller endast gentemot familjer som också söker från en annan kommun. Danderydsbarn har alltid förtur inom den egna kommunen.                          

11. Vi har flyttat till Danderyd från en annan kommun, hur gör vi om vi vill behålla förskoleplatsen i vår gamla kommun?

Danderyds kommun betalar Danderyds barnomsorgspeng till den förskola där barnet är inskrivet. Be förskolan kontakta Bildnings- och omsorgsförvaltningen via e-post: , för att meddela detta. Barnomsorgsavgiften betalas av föräldrarna till Danderyd kommun.

12. Hur många timmar i veckan får mitt äldsta barn gå när jag är föräldraledig med ett yngre syskon?

Barn som är 1-3 år har rätt till 24 timmar per vecka under skolterminen inklusive höstlov.
Barn som är 4-5 år (from augusti det år de fyller fyra år) är rätt till 30 timmar per vecka under skolterminen inklusive höstlov.

Föräldrar som får tvillingar får ha en vistelsetid på 30 timmar per vecka för de barn som går i förskola/pedagogisk omsorg.

Barnen har rätt att vistas 1 månad på sin gamla placeringstid, efter syskonets födelse.

 Vilkor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

 

13. Jag vill utöka/minska mitt barns tid på förskolan. Hur gör jag det?

Du ändrar placeringstiden i e-tjänsten förskola och skola:Länk till inloggning

14. Vilka regler finns för förskola och fritidshem om jag är arbetssökande?

Du har rätt till så många timmar barnomsorg som du behöver för att aktivt kunna söka arbeta.

15. Jag har varit föräldraledig på heltid och ska börja arbeta halvtid, vad gäller då?

Du har rätt till 30 h per vecka utifrån vad ditt arbete kräver. Du ändrar placeringsgrund i e-tjänsten från föräldraledig till arbetar.

16. Varför ska vi betala förskoleavgiften under sommaren när vårt barn inte går i verksamheten?

Avgiften för förskola beräknas på tolv månader om året. Det kan ses som ett löpande abonnemang, vilket innebär att ni måste betala avgift oavsett om barnet har ledigt eller befinner sig på förskolan.

17. Jag vill framföra ett klagomål på skola/förskola, vart vänder jag mig?

Vänd dig i första hand till skolan direkt. Om du inte är nöjd med den kontakten vänder du dig till huvudmannen. För de kommunala skolorna i Danderyds kommun är det Bildnings- och omsorgsförvaltningen som har det ansvaret.  Fristående förskolor och skolor har olika huvudmän. Mer information hittar du under respektive enhet. Länk till mer information om att lämna synpunkter och klagomål                                                                                                                     

Fritidshem

1. Vilka tider är fritidshemmet öppet?

Varje skola beslutar om öppettider men som regel är fritidshemmen öppna mellan 07:30 och 17:30.

2. Hur många timmar i veckan får mitt äldsta barn gå när jag är föräldraledig med ett yngre syskon?

Äldre barn i familjen som är placerade på fritidshem, har rätt till fritidshem eftermiddagstid fram till 15.30, måndag till fredag. Rätt till plats gäller under terminstid. Varje barn har rätt till plats under antingen höstlov, sportlov eller påsklov men ej under jullov eller sommarlov.

3. Vilka regler finns för fritidshem om jag är arbetssökande?

Du har rätt till så många timmar barnomsorg som du behöver för att aktivt kunna söka arbeta.

4. Varför ska vi betala fritidshemsavgiften under sommaren när vårt barn inte går i verksamheten?

Avgiften för fritidshem beräknas på tolv månader om året. Det kan ses som ett löpande abonnemang, vilket innebär att ni måste betala avgift oavsett om barnet har ledigt eller befinner sig på fritidshemmet.

5. Vilket placeringsdatum ska jag välja när jag söker till fritids i samband med skolvalet?

Förslagsvis anger du placeringsdatum till 1 augusti för det år du söker. Det kan tyckas vara konstigt, kanske har ni ledigt då och börjar egentligen senare. Om ert barn nu går i förskola kommer inskrivningen att gälla till och med 31 juli och fritidshemmet börjar då 1 augusti. Det betyder inte att ni måste vara där från och med 1 augusti. De exakta tiderna får ni bestämma tillsammans med skolan/fritidshemmet. Orsaken till att vi använder 1 augusti är att skolan då får skolpeng hela månaden och att avgifterna löper på. För att få ett uppehåll i avgifterna krävs ett uppehåll mellan förskola och fritidshem med tre månader. Skolan kommer att skicka information om tider då terminen startar.

6. Vilken omsorgstid per vecka ska jag välja när jag ansöker om fritidshem?

Det är endast "grund för placering" som påverkar fritidshemsplaceringen, är ni föräldralediga blir tiden på fritidshemmet lite kortare. Frågan om omsorgstid är förvirrande. Kommunen har bett leverantören att ta bort frågan om omsorg men det finns inte möjlighet i nuläget då det skulle påverka andra formulär. Ange till exempel 20 timmar, ni gör självklart upp tillsammans med skolan vilka tider som är aktuella.

7. Hur säger jag upp fritidshemsplatsen för mitt barn?

Det gör du under "Mina placeringar" i Danderyds e-tjänst förskola och skola. Uppsägningstiden är en månad och avgift betalas under uppsägningstiden. Lathund för att säga upp plats på fritidshemOm du inte kan logga in i systemet och avsluta din plats,  kontakta kommunen. 

Grundskola och gymnasieskola

  1. Vi ska flytta till Danderyd och undrar:

a. ) Hur hittar vi skola till vårt barn?

På Danderyds hemsida finns en förteckning över alla skolor i kommunen, med kontaktuppgifter. Länk till hitta förskoleklass och grundskola   Länk till hitta gymnasieskola
Val av skola inför kommande läsår görs i systemet Danderyd24 under februari. Om ansökan görs senare görs placering i mån av plats. Länk till mer information om att välja skola i Danderyds kommun

b.) Hur hittar vi gymnasium till vårt barn?

Danderyds kommun har ett samarbetsavtal med kommunerna i Stockholms län som innebär att elever i dessa kommuner fritt kan välja gymnasium i hela regionen. Information om alla gymnasier finns på Gymnasieantagningen Stockholms läns hemsida. 

De gymnasieskolor som är belägna i Danderyds kommun finns listade med kontaktuppgifter på Danderyds hemsida. Hitta gymnasieskola

c. ) Hur kan jag jämföra skolorna?

Alla skolor i Danderyds kommun deltar i en elev- och föräldraundersökning. Mer information och resultat från alla undersökningar finns på hemsidan under rubriken Kvalitet i Danderyds skolor. Kvalitet i Danderyds grundskolor  Kvalitet i Danderyds gymnasieskolor

Under rubriken Välja skola finns länkar till jämförelser med fler kommuners skolor. Länk till Jämföra skolor

d.) Flytten sker i oktober men vi vill att barnet ska börja skolan/förskolan i augusti

Börja med att gå in på vår hemsida och ansök om ett användarkonto till Danderyds e-tjänst förskola och skola. Länk till ansökan om användarkonto När användarkontot har registrerats får du ett meddelande om att du kan logga in med e-legitimation och börja använda e-tjänsten. Ansökan om plats på skolorna i Danderyds kommun görs alltid via e-tjänsten. Gör ansökan via e-tjänsten men ta kontakt med skolan och informera om när ändring i folkbokföringen kommer att ske.

e.) Jag vill ställa mig på kö till skola men inte säga upp min nuvarande plats i annan kommun.

Skolvalsreglerna i Danderyds kommun följer skollagen vilket innebär att kötid inte påverkar möjlighet att få plats på en viss skola. Under pågående läsår, när skolplaceringarna är klara, har skolorna själva ansvar för att fylla eventuella lediga platser. Kontakta själva skolan och informera om att ni önskar plats. Länk till skolvalsregler

2. Hur gör jag om man vill ansöka om en skola efter skolvalsperiodens slut (februari)?

Du loggar in på Danderyds e-tjänst förskola och skola. Antingen gör du en bytesansökan (om du redan har en skolplats i Danderyd) eller en inflyttningsansökan (om du inte har en skolplats i Danderyd). Du kan välja tre alternativ. Du ansöker samtidigt om plats till fritidshem. Länk till inloggning

3. Hur säger jag upp en skolplats?

Du kan göra det genom att logga in på Danderyds e-tjänst förskola och skola. Gå till ”Mina placeringar” klicka på placeringen det gäller och välja ”Säg upp plats”. Kom också ihåg att säga upp fritidshemsplatsen om det är aktuellt. Länk till inloggning

4. Vi ska flytta till Danderyd men vill behålla vår plats i skola i vår nuvarande hemkommun.

Börja med att gå in på vår hemsida och ansök om ett användarkonto till Danderyds e-tjänst förskola och skola. Länk till ansökan om användarkonto När användarkontot har registrerats får du ett meddelande om att du kan logga in med e-legitimation och börja använda e-tjänsten. När ni loggat in anger ni att ni väljer alternativet som handlar om skola i annan kommun. Den skola där ert barn är inskriven ska kontakta handläggare på Bildnings- och omsorgsförvaltningen och informera om att barnet verkligen går på den aktuella skolan och uppgifter för att få skolpeng utbetalad. Detta gäller självklart enbart skolor som är kommunala eller har tillstånd att bedriva fristående skola från Skolinspektionen.

5. Vi bor i en annan kommun men vill söka en skola i Danderyd, vad behöver vi tänka på?

Börja med att gå in på vår hemsida och ansök om ett användarkonto till Danderyds e-tjänst förskola och skola. Länk till ansökan om användarkonto    
När användarkontot har registrerats får du ett meddelande om att du kan logga in med BankID och börja använda e-tjänsten. Det går bra att ansöka om plats även om ni inte är skrivna i kommunen. När ni skaffat en uppfattning om vilka förskolor ni önskar söka loggar ni in på e-tjänsten och ansöker där. Elever som bor i kommunen har förtur till platserna. Elever som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Syskonförtur gäller endast gentemot familjer som också söker från en annan kommun. Danderydselever har alltid förtur inom den egna kommunen.                     

  6. Vi ska resa/flytta utomlands under en period och undrar vad som gäller för:

a. ) Ledighet

Det är rektor som beviljar ledighet. Det är skolplikt i grundskolan och enligt Skolverkets råd ska ledighet enbart beviljas i särskilda fall efter individuell bedömning. Danderyds kommun följer Skolverkets råd och anser att elever behöver delta i undervisningen för att skolan ska kunna uppfylla sitt utbildningsuppdrag.

b. ) Skola utomlands

 - Om familjen flyttar utomlands permanent, d.v.s. folkbokföringsadressen inte längre är i Sverige, upphör skolplikten.                                                                                                                
 - Om familjen flyttar utomlands men med fortsatt folkbokföringsadress i Sverige kvarstår skolplikten. Det finns två alternativ – upphörande av skolplikt samt fullgörande av skolplikt på annat sätt. Ansökan ska skickas till Bildnings- och omsorgsförvaltningen. På hemsidan under rubriken läsårstider och ledigheter finns mer information, se länk.          
 - Om familjen flyttar utomlands med fortsatt folkbokföringsadress i Sverige och skolgången ska ske i skola utomlands som följer svensk läroplan kan förälder ansöka om att skolpeng betalas till skolan utomlands. Ansökan ska skickas till Bildnings- och omsorgsförvaltningen, se länk.

7. Vårt barn ska gå på en gymnasieskola i en annan kommun. Vilka regler gäller för inackorderingstillägg?

För information och blanketter se rubriken Studieekonomi på hemsidan. Länk till Studieekonomi

8. Jag vill framföra ett klagomål på skola/förskola, vart vänder jag mig?

Vänd dig i första hand skolan direkt. Om du inte är nöjd med den kontakten vänder du dig till huvudmannen.  För de kommunala skolorna i Danderyds kommun är det Bildnings- och omsorgsförvaltningen som har det ansvaret.  Fristående förskolor och skolor har olika huvudmän. Mer information hittar du under respektive enhet. Länk till mer information om att lämna synpunkter och klagomål

9. Jag har fått erbjudande om plats på den grundskola som jag har sökt till som alternativ två. Står jag kvar i kö till mina andra val?

Nej det gör du inte. Kontakta den skola du hade på plats 1 för att anmäla ditt intresse.

Skolval till förskoleklass, åk 4 och åk 7

1. När görs skolvalet?

Inför varje hösttermin är det dags för skolval. Skolvalet till höstterminen 2019 är öppet mellan den 8 januari och 7 februari 2019. Besked om placering skickas ut under mars.

2. Vilka ska göra skolvalet?

Skolvalet berör alla barn som är skrivna i Danderyd och som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Valet gäller även elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3. 

3. Hur kan jag jämföra skolorna i kommunen?

Här kan du jämföra skolorna i kommunen.

På Skolverkets webbplats kan du jämföra skolor i hela landet.

4. Hur görs skolvalet?

Valet görs digitalt via vår e-tjänst för skolval. En av barnets vårdnadshavare gör valet, men det måste sedan godkännas av den andra vårdnadshavaren för att det ska bli giltigt.

1. Gå till vår e-tjänst för skolval och logga in med din e-legitimation/BankID. E-tjänst för skolval
2. Gå längst ned på sidan, klicka på "Ärenden att besvara" och gör skolvalet genom att välja tre alternativ och rangordna dem som 1, 2 och 3. Det finns möjligheter att ange "Skola utanför kommunen".
3. Den andra vårdnadshavaren måste nu godkänna skolvalet genom att logga in, klicka på "Ärenden att besvara" och bekräfta det skolval som den första vårdnadshavaren gjort.

5. Hur gör jag skolval till en skola i en annan kommun?

Eleven kan välja en kommunal eller fristående skola i en annan kommun. Ni gör skolvalet i e-tjänsten men anger "Skola utanför Danderyd" som alternativ.

Det är viktigt att ni själva dessutom kontaktar kommunen och skolan utanför Danderyd för att fråga hur skolvalet görs i den kommunen. Observera att valet i vårt system bara skickas vidare till skolor inom Danderyd. Eftersom kommunen ska se till att alla elever har en skolplats är det ändå viktigt att ni gör skolvalet.

6. När får jag besked om plats?

Besked om placering skickas till vårdnadshavarna under första halvan av mars. För barn som är folkbokförda i Danderyd skickas beslutet med e-post till vårdnadshavarna. För barn som är folkbokförda i en annan kommun skickas beslutet antingen med post eller e-post

7. Kan jag överklaga beslutet om plats?

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta skriftligt och skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm. Överklagandet skall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag du fick skolplaceringsbeslutet.                             

8. Har vi syskonförtur?

Syskonförtur gäller enbart vid val till förskoleklass.

Syskonet ska fortfarande gå på skolan när skolvalet genomförs.

Observera att syskonförturen endast gäller för förstahandsvalet.                      

9. Vi bor utanför kommunen och önskar skolplats i Danderyd (men ska inte flytta Danderyd)

Eleven får ingen inbjudan till skolval. Vårdnadshavarna ansöker om ett konto till e-tjänsten och kan sedan göra en "inflyttningsansökan". Enbart en vårdnadshavare behöver göra inflyttningsansökan. Om eleven erbjuds en plats måste båda vårdnadshavarna godkänna placeringen. 

Elever folkbokförda i Danderyd har alltid förtur till platserna i Danderyds skolor.

10. Vi kommer att flytta till kommunen efter att skolvalet stänger, men innan höstterminen börjar. Hur gör vi?

Eleven får ingen inbjudan till skolvalet. Vårdnadshavarna ansöker om ett konto till e-tjänsten och kan sedan göra en "inflyttningsansökan". Det är sedan mycket viktigt att ni meddelar sökta skolor att eleven kommer vara folkbokförd i kommunen vid läsårets start. Om ni inte gör det placeras eleven efter alla folkbokförda elever i turordningen.

11. Vi kommer att flytta till kommunen efter att inbjudan har gått ut, men innan skolvalet stänger, hur gör vi ett skolval? 

Mejla informationen till . Vi skapar då en skolvalslänk i systemet och ni kan göra ett skolval på samma sätt som alla andra.

12. Vi bor utanför kommunen idag men vårt barn går år 6 i en skola i Danderyd. Nu vill vårt barn fortsätta i år 7 i Danderyd. Ska vi göra ett skolval?

För att ni ska kunna ansöka om skola till höstterminen 2019 måste ni göra en så kallad bytesansökan. Logga in i e-tjänsten, välj "Min sida" och "Mina placeringar". Välj det barn som är aktuellt och klicka på "Byte av skola".

Skriv in höstterminens första dag i "Önskat datum att börja på den nya skolan". Under "Önskad årskurs" väljer du den som är aktuell för höstterminen 2019.

Nu kan du göra din ansökan.

13. Vi bor i kommunen och vårt barn går sedan tidigare i skola utanför kommunen. Nu vill vi fortsätta med val utanför kommunen, hur gör vi skolvalet?

1. Logga in med BankID.
2. Klicka på Min sida.
3. Välj Mina placeringar.
4. Klicka på Byte av skola.
5. Följ instruktionerna. (Läsåret startar den 1 juli.)

14. Vi ångrar vårt val

Kontakta  för att få hjälp.

15. Måste man ansöka om fritids?

I samband med ansökan om skolplacering ansöker man också om plats på fritids. Man behöver inte göra en separat ansökan om plats på fritids.