De tilldelas medel ur Hälsovårdsfonden

Ebba Lago-Lengqvist, Danderyds SK och Petra Jinglöv, Stockholms Golfklubbs juniorverksamhet har tilldelats 11 500 kronor vardera ur Hälsovårdsfonden, detta efter ett beslut i utbildningsnämnden.

Petra Jinglöv, Stockholms golfklubb och Ebba Lago-Lengqvist, Danderyds SK.

Ebba Lago-Lengqvist är aktiv som tränare i DSK Friidrott. Hon arbetar framgångsrikt för ökad rörelse hos unga, hon stöttar ungdomarna mentalt i deras idrottande och lär dem att äta sunt och utan kosttillskott. Mycket av arbetet utför Ebba på ideell basis.

Petra Jinglöv har genom hårt arbete och fokus på glädje, kamratskap och jämställdhet lyckats skapa en ökad aktivitet bland unga inom Stockholms Golfklubb. Hennes insatser har bland annat gjort att klubbens juniorgrupper är fulla och att andelen tjejer har trefaldigats.

Medel från Hälsovårdsfonden tilldelas personer verksamma i Danderyds kommun som på ett särskilt framstående sätt utgör ett gott föredöme när det gäller att stimulera och främja en sund utveckling inom hälsa. Fonden skapades genom en donation från Einar von Holst 1968.

Nomineringar till 2021 kommer att tas emot under hösten.