Fribergaskolan stänger från och med torsdag

Efter att flera elever vid Fribergaskolan nyligen insjuknat i covid-19 kom under onsdagskvällen en rekommendation från Smittskydd Stockholm om att hålla skolan stängd från och med torsdag den 11 februari och i minst sju dagar.

I början av vecka 5 rapporterades ett första fall av covid-19 från en elev i årskurs 9. Under vecka 6 har ytterligare minst 5 bekräftade fall av covid-19 rapporterats från elever i årskurs 9. Därtill har en lärare med undervisningsansvar inom årskurserna 9 och 7 insjuknat i covid-19 under andra halvan av vecka 5. Övriga årskurser har inte rapporterat onormalt antal sjukanmälda elever.

Enligt Smittskydd Stockholm är det önskvärt att nu minimera antalet personer som befinner sig i skolans lokaler för att motverka fortsatt smittspridning inom verksamheten. Därför kommer Fribergaskolan nu att hålla stängt och under minst 7 dagar erbjuda samtliga skolans elever undervisning på distans.

Smittskydd Stockholm uppmanar även elever, vårdnadshavare och medarbetare att testa sig för covid-19 vid symtom och att återkoppla till skolledningen vid positivt testresultat för covid-19.

Efter 7 dagar kommer skolan att ha ett nytt samråd med Smittskydd Stockholm för att bedöma om åtgärden behöver förlängas i tid.

Mer information till berörda elever och vårdnadshavare, från Fribergaskolans skolledning, finns att läsa på Vklass.