Tranholmsbron planeras bli kvar fram till avslutningen

Kommunstyrelsen fattade igår beslut om att den tillfälliga pontonbron till Tranholmen bör ligga i fram till skolavslutningen. Förslaget kommer från utbildningsnämnden som ser bron som ett tryggare alternativ för öns skolbarn än den skolbåt som normalt tar barnen till och från skolan under vår och höst.

Även under 2020 fick bron till Tranholmen ligga kvar till skolavslutningen. Då liksom nu var bakgrunden till beslutet den pågående pandemin och kommunens ansvar att göra vad den kan för att undvika risk för smittspridning mellan barn, elever och familjer.

Normala år ligger bron till Tranholmen i mellan oktober och april, övrig tid används brons delar som båtbryggor på fastlandssidan.

En ansökan om tillfälligt bygglov kommer nu att lämnas in och ett tillstånd från Länsstyrelsen ska sökas. Enligt planen ska bron ligga i till och med den 15 juni, då vårterminen slutar.