Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Kommunens bostäder

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Bor du i en bostad som tillhör kommunen och vill göra en felanmälan?

Det är fastighetsavdelningen på Tekniska kontoret som sköter kommunens egna bostäder och fastigheter. Det är kommunens entreprenör L&T som tar emot din felanmälan.

Om kommunens bostäder

Danderyds kommun tillhandahåller främst bostäder för särskilt boende. Det är Socialkontoret som förmedlar denna typ av boende.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Seniorlägenheter
  • Korttidsboende

Vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller demenssjukdom. En seniorlägenhet är en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad. Korttidsboende kan vara en tillfällig lösning i avvaktan på ledig plats inom ett vård- och omsorgsboende.

Felanmälan - för dig som är hyresgäst i en bostad som tillhör kommunen

Om din felanmälan till exempel gäller trasig spis, stopp i avloppet, behov av extranyckel eller liknande.

E-post:

Telefon: 08-568 912 86

Akut felanmälan

Om din felanmälan till exempel gäller vattenläcka.

Telefon: 08-568 912 86

Vid brand eller liknande, kontakta 112.