Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada. Den är en egen skolform med en egen läroplan.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också i vissa fall omfatta enstaka ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Grundsärskolan

Elever i grundsärskolan läser ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska/svenska som andraspråk och teknik.

Grundsärskolans inriktning träningsskola

Grundsärskolans inriktning träningsskola är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Utredning inför mottagande

Ett mottagande i grundsärskolan föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till grundsärskola. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning.

Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i grundsärskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan. Kontakta gärna rektor för grundsärskolan om du har frågor om verksamheten eller eventuell placering av ditt barn.

Rätt till grundsärskola

Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid? Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn, som riktar sig till vårdnadshavare, besvarar dessa och andra frågor.

Folder Grundsärskolan är till för ditt barn (Skolverket)

För att ansöka om mottagande i skolformen grundsärskola för ditt barn vänder du dig till bildningsförvaltningen, där kan du få mer information om skolformen och de olika utredningar som behöver göras.

Grundsärskolor i Danderyd

I Danderyds kommunala skolor finns grundsärskola på Kevingeskolan (årskurs 1-6) och Mörbyskolan (årskurs 7-9). På Kevingeskolan finns även  grundsärskolans inriktning träningsskola för årskurs 1-9 med större omvårdnadsbehov. På Kevingeskolan erbjuds även fritidshemsverksamhet för de åldrar där det är aktuellt.

Kevingeskolan årskurs 1-9

Mörbyskolan årskurs 7-9

Det finns även en fristående grundsärskola i Danderyd, Äventyrsskolan. Skolan har inriktning träningsskola för årskurserna 6-9.

Äventyrsskolan

Ansökan och riktlinjer

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-08-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.