Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform med en egen kursplan. Kursplanen ligger nära grundskolans, men skiljer sig åt bland annat när det gäller kunskapskraven.

Rätt till grundsärskola

För att avgöra om en elev ska gå i grundsärskola eller inte genomförs en noggrann utredning bestående av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social del. Ett medgivande eller en ansökan från vårdnadshavarna behövs också. Det är sedan kommunen som fattar beslut om en elev har rätt till grundsärskola eller inte.

Inför övergången till gymnasiesärskolan ska ett nytt beslut fattas. Beslut ska även fattas om eleven ska gå på ett individuellt program istället för ett nationellt.

Betyg i grundsärskolan ges om elevens vårdnadshavare begär det och sker i stort sett på samma sätt som i grundskolan.

Grundsärskolor i Danderyd

I Danderyds kommunala skolor finns grundsärskola på Kevingeskolan och Mörbyskolan. På Kevingeskolan finns även en grundsärskola med inriktning träningsskola. Fritidshemsverksamhet erbjuds på respektive skola för de åldrar där det är aktuellt.

Kevingeskolan årskurs 1-9

Mörbyskolan årskurs 7-9

Grundsärskoleverksamheten på Vasaskolan upphör från och med våren 2021.

Det finns även en fristående grundsärskola i Danderyd, Äventyrsskolan. Skolan har inriktning träningsskola för årskurserna 6-9.

Äventyrsskolan

Ansökan och riktlinjer

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-03-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.