Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bygglov

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Pekar på plankarta
När du ska bygga, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd. Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga i Danderyds kommun.

Om du har frågor och funderingar kring bygglov kan du i första hand läsa här:

Frågor och svar om bygglov

Vill du tala med eller träffa en handläggare kan du ringa bygglovjouren eller besöka bygglovrådgivningen:

Bygglovsjour

För frågor om bygglov kan du kontakta bygglovjouren som har telefontid helgfria vardagar 9-11.30. Ring växeln 08-568 910 00 för att bli kopplad till bygglovsjouren.

21-26 juni har vi öppet helgfria vardagar 10-11.30.
27 juni återgår vi till ordinarie telefontider.

Bygglovrådgivning

Varje tisdag och torsdag 14-16 kan du träffa en bygglovhandläggare på Information Danderyd i Mörby centrum. Syftet med rådgivningen är att besvara enklare bygglovsrelaterade frågor samt att ge råd till dig som ska söka bygglov. Viss väntetid kan förekomma.

För frågor om ett pågående ärende ber vi dig kontakta din handläggare.

Plats: Information Danderyd, butiksplanet på våning 4 i Mörby centrum. 
Tid: Tisdagar och torsdagar 14-16

Bygglovsrådgivningen har semesterstängt mellan 20 juni och 27 augusti.
Du är välkommen att besöka oss igen 28 augusti.

Mer information

Boverkets broschyr Får jag bygga?

Boverkets databas med information och vägledning inom byggfrågor