Trygghetsundersökning: Din röst är viktig

Har du fått en trygghetsundersökning från polisen och kommunen? Ditt svar är viktigt för att förbättra arbetet mot brott och öka tryggheten.

Under perioden mars till augusti genomförs en viktig insamling av data för att kartlägga hur invånarna i Danderyd upplever brott och trygghet. Denna lokala undersökning är ett samarbete mellan kommunen och Polismyndigheten.

Varför är detta viktigt?

Genom att rapportera dina erfarenheter av brott och trygghet bidrar du till att forma gemensamma prioriteringar och handlingsplaner för att minska brottsligheten i vår kommun. Dina synpunkter är avgörande för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla.

Hur går undersökningen till?

Invånare i åldern 16 till 85 år kommer att få en enkät per post. Det är viktigt att du tar dig tid att besvara frågorna noggrant. Om du inte har svarat kommer du att få en påminnelse via sms, men kom ihåg att du aldrig ombeds att klicka på länkar i sms. Instruktioner för att svara finns i brevförsändelsen.

Varför ska jag delta?

- Ditt deltagande är avgörande för att skapa en rättvis bild av invånarnas upplevelser av brott och trygghet i vår kommun. Genom att delta kan du påverka både polisens och kommunens arbete för att förhindra brott och öka tryggheten, säger Anette Lindell, trygghetssamordnare i kommunen.

Vad händer med resultaten?

Resultaten av undersökningen kommer att användas för att analysera utvecklingen av brottslighet och det brottsförebyggande arbetet i Danderyd. Dessutom kommer vi att kunna jämföra våra resultat med andra kommuner i Stockholms län för att få en bredare förståelse av läget.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om undersökningen besök gärna polisens webbplats 

- Din medverkan är av stor betydelse för att skapa en tryggare och säkrare framtid för alla i Danderyd, säger Patrick Widell, regional brottsförebyggande samordnare hos polisen i region Stockholm.

Uppdaterad: 2024-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.