Installera en eldstad eller rökkanal

 

När krävs anmälan?

  • Installera en ny eldstad till exempel kamin, öppen spis, kakelugn eller  vedspis.
  • Byta ut en eldstad.
  • Väsentlig ändra en befintlig eldstad t ex ändra bränsleslag eller sätta in en spiskassett i en öppen spis. 

1 siffra.png

Läs detaljplanen

Ta reda på vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Sök detaljplan

2 siffra.png

Ta fram ritningar och handlingar

I checklistan nedan kan du se vilka handlingar som behövs till din anmälan. Se till att ritningarna är skalenliga, fackmannamässigt gjorda och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

check mark 2.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader som påverkas av skorstenens placering.
- Markera den nya skorstenen tydligt.
- Måttsätt skorstenens bredd och höjd.
check mark 2.gif Planritning
- Rita in kaminen och skorstenens placering.
- Redovisa alla berörda plan.
check mark 2.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
check mark 2.gif Broschyr
En enklare beskrivning med information på eldstaden/kaminen du vill installera, ex. en broschyr eller ett produktblad. Oftast går det att ladda hem produktspecifikationer från leverantörens hemsida.

3 siffra.png

Gör en anmälan

Har du alla handlingar färdiga? Då är det dags att göra en anmälan.

Viktig information till företag!
Ska du göra en anmälan till ett företag måste du som sökande logga in med ditt personliga BankID. I anmälan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Dina personliga uppgifter sparas in
te efter du signerat, annat än ditt namn, som läggs in som attention i ärendet. När vi mottagit din anmälan skickas en bekräftelse till e-postadressen du angivit, i vilket vi angett företagets kundnummer. Fortsättningsvis gäller detta kundnummer + företagets org.nr som inloggningsuppgifter i alla våra e-tjänster rörande bygglov/anmälan.  

4 siffra.png

Läs på om processen

När vi mottagit din anmälan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande process. Du måste ha ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked innan du tar byggnadsverket i bruk. I annat fall kan du föreläggas med en sanktionsavgift.

Förberedelser
Innan du skickar in din anmälan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

För att få starta installera en eldstad måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. När din anmälan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 4 veckor. Om du börjar installationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

När du har installerat klart eldstaden och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
Ett slutbesked innan du får börja använda eldstaden.
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om du börjar använda eldstaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-24