Pilotprojekt: Stockholmsvägen, Inverness

Lindarna på Stockholmsvägen vid Inverness har stått på platsen i 20 år, och har knappt växt alls. De blad som växer direkt ut från stammen kallas ”stress-skott”, ett hälsosamt träd växer till i kronan istället. Här gjorde vi ett aktivt val att försöka rädda lindarna istället för att byta ut dem, och dessa träd blev pilotprojekt för satsningen på "skelettjord".

Före och efter: Till vänster ser vi en mycket plågad individ vars krona har dött in i tillväxtpunkterna år efter år, tills nästan inget återstår.

 

  • Lindarna utanför Ovala parken har inte haft någon tillväxt sedan plantering, bara enstaka individer har haft tillväxt, och vissa har dött.
  • Träden står mellan körbana med kantsten, och gång och-cykelstråk. Vägen saltas på vintern för att främja cykeltrafik.
  • Detta är ett svårt läge, men vi kände att vi kunde göra skillnad och få träden att börja växa igen, så att de kan bli större och leverera de ekosystemtjänster som vi förväntar oss av dem – vattenrening, partikelbindning till löven, skugga, men också värdträd för andra arter som fåglar och insekter