Spillvatten

Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening.

Ett avlopp i ett handfat.

Vad är Avloppsvatten?

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Kretslopp och vatten ansvarar för att leda avloppsvattnet till rening eller till sjöar och vattendrag på ett miljöriktigt sätt. 

Spillvatten
Spillvatten är vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen. Bad-, disk- och tvättvatten kallas även BDT.

Dagvatten
Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak.

Vad är Tillskottsvatten?

Dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i spillvattenledningarna kallas för tillskottsvatten. Tillskottsvatten kan orsakas av bland annat skadade ledningar eller felkopplade dagvattenbrunnar och stuprör.

Fastighetsägare ansvarar för egna ledningar
Det är viktigt att fastighetsägare säkerställer att de egna ledningarna är rätt kopplade. Dagvatten och dränering får inte vara kopplat på avloppsvattenledningen.
Vid felkoppling måste ledningarna kopplas rätt.

Läs mer om avloppsrening hos Käppala

ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av VA

Uppdaterad: 2024-05-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.