Kvalitet och synpunkter inom omsorg och stöd

Socialförvaltningens mål är att hålla en god kvalitet på våra verksamheter. Därför är vi angelägna om att få ta del av dina förslag och synpunkter som rör verksamheterna

Socialförvaltningen ansvarar för:

  • Äldre- och funktionshinderomsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Avtalsuppföljningar och utvärderingar

Under 2019 gjordes en avtalsuppföljning av gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Tjänsteutlåtande 2019-08-16

Synpunkter, klagomål och förslag på vår verksamhet

Du kan lämna dina förslag, klagomål eller synpunkter till socialförvaltningen på följande sätt:

  • Vänd dig direkt till enhetschefen på den verksamhet som berörs.
  • Vänd dig till din socialsekreterare eller biståndshandläggare om du har synpunkter på eller är missnöjd med ett beslut som du har fått.
  • Mejla socialförvaltningens kvalitets- och utvecklingsstrateg på socialforvaltning@danderyd.se
    Du kan vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig. Ange mejladress om du vill ha svar på ditt ärende.
  • Ring socialförvaltningen via kommunens huvudnummer 08-568 910 00 och tala med en handläggare.

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2023-08-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.