Kvalitet inom omsorg och socialt stöd

Socialkontorets mål är att hålla en god kvalitet på verksamheten inom Socialkontoret i Danderyds kommun. Därför är Socialkontoret angeläget om att få ta del av dina förslag och synpunkter som rör de verksamheter som vi ansvarar för.

Socialkontoret ansvarar för:

  • Äldre- och funktionshinderomsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Avtalsuppföljningar och utvärderingar

Uppföljning av vård- och omsorgsboenden enligt LOV 2019

Socialkontoret följer upp särskilda boenden bl.a. genom avtalsuppföljningar och därpå följande åtgärdsplaner vilket medför att verksamheterna får en årlig översyn.

Avtalsuppföljning 2019

 

Avtalsuppföljning av hemtjänst enligt LOV 2019

Under 2019 har avtalsuppföljningar av samtliga hemtjänstutförare som är godkända enligt LOV i Danderyds kommun genomförts.

AkademCare

Attendo Hemtjänst Danderyd

Blomsterfonden

Fancy Care

Hemtjänst Anne Stalin

Hemtjänst Danderyd

Nordisk Hemservice

Olivia Hemomsorg

Solskens Omsorg och Service

 

Avtalsuppföljning av socialpsykiatri 2019

Under 2019 gjordes en avtalsuppföljning av gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Tjänsteutlåtande 2019-08-16

Avtalsuppföljning av LSS bostäder 2019

Synpunkter och förslag på vår verksamhet

Du kan lämna dina förslag och synpunkter direkt till enhetschefen på den verksamhet som berörs.

Du kan också lämna dina förslag eller synpunkter till Socialkontoret på följande sätt:

  • Genom att e-posta dina förslag och synpunkter till socialkontorets kvalitetsutvecklare socialkontor@danderyd.se. Du kan vara anonym, men tänk då på att vi inte kan kontakta dig. Ange mejladress om du vill ha svar på ditt ärende.
  • Genom att ringa Socialkontoret tfn vxl 08-568 910 00 och lämna dina synpunkter och förslag till en handläggare.
  • Om du har synpunkter på eller är missnöjd med ett beslut som du har fått ska du vända dig till din socialsekreterare eller biståndshandläggare.
Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5

Ordinarie öppettider: måndag-fredag 8-16.30. Lunchstängt 12-13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.