Kvalitet inom omsorg och socialt stöd

Socialförvaltningens mål är att hålla en god kvalitet på verksamheten inom Socialförvaltningen i Danderyds kommun. Därför är Socialförvaltningen angeläget om att få ta del av dina förslag och synpunkter som rör de verksamheter som vi ansvarar för.

Socialförvaltningen ansvarar för:

  • Äldre- och funktionshinderomsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Avtalsuppföljningar och utvärderingar

Socialförvaltningen följer upp särskilda boenden bl.a. genom avtalsuppföljningar och därpå följande åtgärdsplaner vilket medför att verksamheterna får en årlig översyn.

Avtalsuppföljning 2020

 

Under 2020 har avtalsuppföljningar av samtliga hemtjänstutförare som är godkända enligt LOV i Danderyds kommun genomförts.

Avtalsuppföljning 2020

 

Under 2019 gjordes en avtalsuppföljning av gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Tjänsteutlåtande 2019-08-16

Synpunkter och förslag på vår verksamhet

Du kan lämna dina förslag och synpunkter direkt till enhetschefen på den verksamhet som berörs.

Du kan också lämna dina förslag eller synpunkter till Socialförvaltningen på följande sätt:

  • Genom att e-posta dina förslag och synpunkter till socialförvaltningens kvalitetsutvecklare socialförvaltning@danderyd.se. Du kan vara anonym, men tänk då på att vi inte kan kontakta dig. Ange mejladress om du vill ha svar på ditt ärende.
  • Genom att ringa Socialförvaltningen tfn vxl 08-568 910 00 och lämna dina synpunkter och förslag till en handläggare.
  • Om du har synpunkter på eller är missnöjd med ett beslut som du har fått ska du vända dig till din socialsekreterare eller biståndshandläggare.

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Mörby centrum, våning 5, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter.

Ordinarie öppettider för Kontaktcenter: måndag-fredag 8-17.

Uppdaterad: 2021-09-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.