Trädfällning

I vissa fall kan marklov krävas när du ska fälla träd i Danderyds kommun.

Trädfällning på privat mark

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd. I planbestämmelserna kan du läsa vad som gäller för just din fastighet.
Detaljplaner
Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse att träd ska bevaras då får du inte fälla träden utan tillstånd från Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Marklov behöver då sökas för att åtgärden ska prövas. Notera att du måste ha fått ett startbesked innan du fäller ett träd. Fäller du träd utan lov och startbesked kan krav på återplantering förekomma.

Ansökan om marklov för trädfällning


Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan
  Märk ut träden som du önskar fälla på kartan och ange vad det är för typ av träd.
  Situationsplan kan beställas ur kommunens arkiv.Gå till ritningsarkivet
 • Fotografier
  Bifoga fotografier på de träd du önskar fälla och gärna på hela trädbeståndet.

 • Utlåtande och redovisning
  I vissa ärenden kan kommunen begära ett utlåtande från arborist med beskrivning av trädets status och skaderisk samt en redovisning av återplanteringsförslag. Om så är fallet begär handläggaren in dessa handlingar när granskningen av ditt ärende påbörjats.

 • Övrigt att ta hänsyn till
  -Ange alltid skäl till trädfällning i din ansökan.
  -Vid ett eventuellt platsbesök är det viktigt att du märker ut träden på fastigheten med ett färgstarkt band så att enkelt kan se vilka träd som du önskar fälla.

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Danderyds kommun ger aldrig lov eller tillåtelse till privata fastighetsägare att ta ner eller beskära träd på allmän mark. Alla insatser/åtgärder på träd på kommunens mark går genom kommunens upphandlade ramavtalsentreprenörer. Danderyds kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd.

Läs mer om riktlinjer gällande träd och trädfällning i kommunen.
Träd i Danderyds kommun

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.