Resor för äldre och personer med funktionsnedsättning

Du ansöker om resor med färdtjänst och riksfärdtjänst på socialförvaltningen och om sjukresor hos din vårdgivare. Om du har färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. För information och ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontakta färdtjänsthandläggaren.

Hur gör jag för att få färdtjänst?

Färdtjänsten är behovsprövad och beviljas den som har en funktionsnedsättning som inte endast är tillfälligt utan varar i minst tre månader eller längre. Det är inte enbart funktionsnedsättningen som avgör om man har rätt till färdtjänst utan också vilka möjligheter man har att använda kollektivtrafik. 

Det är trafiknämndens färdtjänstutskott i Region Stockholm som beslutar om färdtjänsttillstånd. Innan beslut fattas i färdtjänstutskottet skall kommunen göra en social utredning.

Färdtjänst beviljas vanligen för en viss tidsperiod och färdtjänstresorna samplaneras. Behovet av ledsagare under färdtjänstresa prövas av färdtjänstutskottet.

Så här går det till

 • För att få färdtjänst krävs att en läkare intygar behovet, exempelvis din husläkare på vårdcentralen. En särskild blankett finns, ”färdtjänstintyg”.
 • Ansökningsblankett skickas hem till dig från socialförvaltningen. Du fyller i den och skickar den tillsammans med läkarintyget och ett nytaget foto i färg till kommunens handläggare.
 • När ansökan inkommit till kommunens handläggare kontaktas du för en utredning.
 • Sedan handläggaren utrett ditt behov av färdtjänst skickas ett yttrande till färdtjänstutskottet.

Beslut om att bevilja eller avslå ansökan fattas av färdtjänstutskottet i Region Stockholm. Beslut och färdtjänstkort skickas hem till dig av färdtjänstutskottet.

Du kan läsa mer om färdtjänst på regionens webbplats eller ringa deras kundservice på telefon 08-720 80 80 mellan kl 07-17 på vardagar.

Färdtjänsten Stockholm

När kan man få riksfärdtjänst?

Tillstånd till riksfärdtjänst ges om

 • resan till följd av funktionshinder inte kan göras till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare
 • ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
 • resan görs inom Sverige utanför Stockholms län
 • resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. I undantagsfall görs resan med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller taxi
 • resan inte betalas av staten, annan kommun, en organisation eller ett företag
 • den sökande är folkbokförd i Danderyds kommun
 • funktionshindret bedöms bestå mer än 6 månader och kan på begäran styrkas med läkarintyg eller särskild utredning

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, gäller tillståndet även ledsagaren.

Informationen "till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst"

Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Hur reser man med riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst beviljas efter behov och det för ändamålet billigaste färdsättet eftersträvas. Kostnaden för riksfärdtjänst (egenavgiften) motsvarar normala resekostnader med allmänna kommunikationer. Tänk på att inför storhelger är belastningen stor och många reseavgångar fullbokade så var ute i extra god tid.

Mer information finns på Riksfärdtjänstens hemsida

www.rft.se

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut, tandläkare eller kurator. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa.

Läs mer om sjukresor hos 1177.se Vårdguiden

Närtrafiken

Närtrafiken är speciellt anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla som har en SL-biljett får åka med. Närtrafiken är tänkt som ett alternativ till traditionell färdtjänst.

I Danderyd behöver du alltid förbeställa närtrafik minst 30 minuter före avgångstid på telefon 08-720 80 10

Beställningstrafik är en typ av närtrafik som inte har fasta busshållplatser, den har mötesplatser eller så kommer bussen ända fram till porten, där det är möjligt.

Läs om närtrafiken

SL tillgänglighet

Stora delar av kollektivtrafiken (SL-trafiken) är tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning. Tanken är att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Läs om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

socialforvaltning@danderyd.se

Handläggare

08-568 911 35

Telefontid: måndag - fredag 9-10

Uppdaterad: 2024-04-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.