Buller från spårtrafik

Roslagsbanan passerar genom Danderyd i tätbebyggda områden och det är många som upplever bullerstörningar från tågen.

Störs du av buller från spårtrafiken?

Om du upplever störningar från tågtrafiken ska du i första hand vända dig till SL:s kundtjänst. Om du inte tycker att åtgärderna som görs är tillräckliga kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Mer information

Trafikverket - Buller och vibrationer

Naturvårdsverket - Buller från vägar och järnvägar

Uppdaterad: 2023-05-03