Resursklasser samt verksamhet för språkstörning

På Vasaskolan (åk F-6) och Fribergaskolan (åk 7-9) finns resursklasser för elever med autismspektrumtillstånd, AST. På Stocksundsskolan (åk F-6) finns särskilt stöd för elever med språkstörning. Stödet som ges är utformat för att möta behoven av en särskild anpassad lärmiljö och för att undervisa elever med diagnoser som inte kan tillgodoses på hemskolan.

De elever som antas till resursklasserna har haft svårt att komma till sin rätt i stor grupp i sin ursprungliga skola. Undervisningen på Vasaskolan sker i åldersblandade grupper om 5-8 elever. På Fribergaskolan sker undervisningen årskursvis. Moderna språk ges alltid i skolornas språkgrupper och vid behov kan eleven även läsa andra ämnen i stor klass.

Elever som antas till verksamhet för språkstörning på Stocksundsskolan får huvuddelen av sin undervisning i ordinarie klass. Det särskilda stödet individanpassas och följs upp kontinuerligt.

Oavsett om elever går i resursklass eller verksamhet för språkstörning så läser eleverna enligt grundskolans kursplan med mål att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, samt att bli behörig att söka till gymnasieskolan.

Ansökan och antagningsprocess

Ansökan till resursklass och verksamhet för språkstörning görs av rektor på elevens hemskola. För ansökan läsåret 2024/2025 ska en komplett ansökan, inklusive fullständiga aktuella utredningar, ha inkommit senast den 15 januari 2024.

Antagningsprocessen sker centralt via bildningsförvaltningen. Endast elever som går i någon av de kommunala grundskolorna kan erbjudas placering i grupperna. Om ditt barn behöver en plats i en kommunal skola så ska du som vårdnadshavare få vägledning från handläggare på bildningsförvaltningen.

Mer information om verksamheten

Resursklass på Vasaskolan

Resursklass på Fribergaskolan

Stocksundsskolans verksamhet för elever med språkstörning

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-01-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.